Laudrups.dk

Jeg deponerer min advokatbeskikkelse med virkning fra den 31. december 2021. Derfor har jeg midlertidigt lukket min hjemmeside, www.laudrups.dk, men vil vende tilbage med en opdateret udgave.

Alex Laudrup
Vodroffsvej 2A · DK-1900 Frederiksberg C
Tel. +45 48 42 01 41 · Mob. +45 20 40 56 02
alex@laudrups.dk